NOLIKUMS.

2019. gada pavasara sacensībām svaru stieņa spiešanā guļus SK PANATTA.

1. Vieta un laiks

Sacensības notiks SK Panatta trenažieru zālē 2019. gada 24.aprīlī (trešdienā), adrese: Rīga, Mūkusalas iela 73, tel: 22822444 (administrācija)
18:20 – 18:55 dalībnieku svēršanās;
18:55 – 19:10 tiesnešu sanāksme;
19:10 sacensību sākums.

 

2. Mērķis un uzdevumi

• Spēka vingrinājumu popularizēšana starp SK Panatta apmeklētājiem;
• Savstarpēja treniņu informācijas apmaiņa starp dalībniekiem, treneriem, līdzjutējiem
• SK Panatta spēcīgāko sportistu noskaidrošana.

 

3. Sacensību vadība

• Sacensības organizē SK Panatta personāls
• Sacensību direktors: Vilnis Iekļavs
• Sacensību galvenais tiesnesis: Vitālijs Karatājevs
• Tiesnešu kolēģija: Aleksandrs Maslovskis, Agris Baltmanis, Kristaps Šnitkus
• Sacensību galvenais sekretārs: Maira Kalniņa, asistē: Jūlija Jermolajeva

 

4. Sacensību noteikumi

• Sacensībās piedalās SK Panatta apmeklētāji (skat. 8 punktu);
• Sacensību atklāšanas parādē sportisti iziet sporta formās;
• Dalībniekiem ir jāstartē elastīgajās biksēs vai cieši pieguļošos šortos un T – kreklos, kas lejasdaļā iekārtoti šortos, ciešajos sporta apavos;
• Sacensībās aizliegts izmantot specializēto pauerliftinga ekipējumu izņemot roku saites un jostu;
• SK Panatta sacensību noteikumi var atšķirties no vispārpieņemtajām svaru stieņa spiešanas normām, tādēļ lūdzam īpaši iepazīties ar izstrādātajiem noteikumiem.

 

5. Vingrinājuma izpildes noteikumi

• Dalībniekam uz stieņa tiks uzlikts pieteikumā norādītais svars, kurš jāuzceļ vienu reizi.
• Katram sportistam tiek doti 3 piegājieni vingrinājuma izpildei, attiecīgi palielinot svaru veiksmīga izpildījuma gadījumā vai var tikt atstāts nemainīgs neveiksmīga izpildījuma gadījumā;
Vingrinājumu izpildīt tikai pēc sekojošām tiesneša komandām: „SĀKT!”, „SPIEST!”, „NOLIKT!”;
• Dalībnieka kājām pilnībā jāatrodas pie zemes uz pilnas pēdas;
• Vingrinājuma izpildes laikā aizliegts atraut no zemes kājas un dibenu no spiešanas sola;
• Spiešana guļus notiek uz paralēlā sola, ieskaitītais piegājiens tiek skaļi paziņotas;
• Vingrinājuma izpildes laikā nedrīkst saņemt palīdzību no malas;
• Kustības izpildes viena reize skaitās: sākot no taisnām rokām, stieni nolaižot pieskarties pie krūtīm, apstādinot stieņa kustību un pacelšanu atpakaļ izejas pozīcijā;
• Kustības izpildes beigu fāzē abām rokām jābūt vienādā pilnībā iztaisnotā stāvoklī;
• Sportistiem laicīgi tiek paziņota secība, ierašanās uz vingrinājuma izpildi 30 sek laikā, laicīga neierašanās tiek uzskatīta par nevēlēšanos veikt piegājienu un tiks protokolēts kā izlaists jeb neveiksmīgs;
• Sacensības sāk sportists, kurš pieteicis mazāko stieņa sākuma svaru un attiecīgi tiek palielināts vai atstāts nemainīgs katram nākamajam dalībniekam.

 

6. Vērtēšana

• Dalībnieki sacentīsies sekojošās kategorijās: sievietes un vīrieši;
• Vīrieši trīs svara kategorijas: – 85kg, 85 – 100kg un virs 100 kg (Svara kategorijas var tikt apvienotas, ja vienā kategorijā ir mazāk par četriem dalībniekiem)
• Sievietes vienā svaru kategorijā;
Rezultāti tiek aprēķināti pēc jaunās IPF punktu sistēmas (iepazīties adresēs lejā)

https://www.powerlifting.sport/rulescodesinfo/ipf-formula.html

https://www.ipfpointscalculator.com/

• Uzvar sportists ar lielāko uzrādīto punktu summu labākajā piegājienā;
• Ja divi atlēti uzrāda absolūti vienādu rezultātu, augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš summāri savācis lielāku pacelto svaru.

 

7. Apbalvošana

• Sacensībās tiks apbalvoti, ar diplomiem, medaļām un atbalstītāju balvām, trīs labākie sportisti pēc sacensību rezultātiem, katrā norādītajā svara kategorijā

 

8. Finansēšana

• Uzrādot Sporta kluba Panatta aktīvu vai bijušu abonementu, vai vienu reizi iegādātu vienas reizes apmeklējumu pēdējā mēneša laikā, dalības maksas nav.

 

9. Pieteikšanās dalībai un dalībnieku atsaukšana

• Pieteikties var līdz 2019. gada 23. Aprīļa plkst: 22:00 sporta kluba administrācijā vai zvanot uz kluba administrācij 22822444
• Nolikums kalpo kā oficiāls ielūgums uz sacensībām.

 

10. Īpašie nosacījumi

• Reģistrēties sacensībām (pie svēršanās) iespējams vienīgi uzrādot personu apliecinošu dokumentu un aktīvu abonementu vai iegādātu apmeklējumu (skat. 8. punktu);
• Dalībnieki jaunāki par 18g. bez ārsta vai vecāku atļaujas netiks pielaisti dalībai sacensībās;
• Katram dalībniekam ir nepieciešama ārsta atļauja startēt sacensībās. Startējot bez tās dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli;
• Sporta zālē ierasties tikai sporta apavos. Sporta klubā ievērot iekšējās kārtības noteikumus. Neievērošanas gadījumā personāls drīkst lūgt atstāt telpas, bez brīdinājuma.
Startēt ļauts arī citiem dalībniekiem, izpildot iepriekš minētās prasības. Starts paredzēts SK PANATTA apmeklētājiem – arī bijušajiem apmeklētājiem un draugiem. Augsta līmeņa sasniegumus uzrādījušiem sportistiem (šajā – spiešanas) disciplīnā, lūdzam nepieteikties (izņemot SK PANATTA pastāvīgos un bijušos apmeklētājus).

 

 

 

Veiksmīgus startus vēl: