NOLIKUMS sacensībām svaru stieņa spiešanā guļus UZ MAKSIMĀLO SVARU

NOLIKUMS.

2018. gada SK PANATTA sacensībām svaru stieņa spiešanā guļus uz maksimālo svaru.

 1. Vieta un laiks
  • Sacensības notiks SK Panatta trenažieru zālē 2018. gada 25.aprīlī (trešdienā), adrese: Rīga, Mūkusalas iela 73, tel: 22822444 (administrācija)
  • 18:15 – 18:45 dalībnieku svēršanās;
  • 18:45 – 19:55 tiesnešu sanāksme;
  • 19:05 sacensību sākums. (sacensības sāk ar spiešanu uz max svaru)
 2. Mērķis un uzdevumi
  • Spēka vingrinājumu popularizēšana starp SK Panatta apmeklētājiem;
  • SK Panatta spēcīgāko sportistu noskaidrošana.
 3. Sacensību vadība
  • Sacensības organizē SK Panatta personāls
  • Sacensību direktors: Vilnis Iekļavs
  • Sacensību galvenais tiesnesis: Vitālijs Karatājevs
  • Tiesnešu kolēģija: Kristaps Šnitkus, Aleksandrs Maslovskis, Agris Baltmanis
  • Sacensību galvenais sekretārs: Maira Kalniņa
 4. Sacensību noteikumi
  • Sacensībās piedalās SK Panatta apmeklētāji (skat. 8 punktu);
  • Sacensību atklāšanas parādē sportisti iziet sporta formās;
  • Dalībniekiem ir jāstartē elastīgajās biksēs vai cieši pieguļošos šortos un T – kreklos, kas lejasdaļā iekārtoti šortos, ciešajos sporta apavos;
  • Sacensībās aizliegts izmantot specializēto powerliftinga ekipējumu izņemot roku saites un jostu;
  • SK Panatta sacensību noteikumi var atšķirties no vispārpieņemtajām svaru stieņa spiešanas normām, tādēļ lūdzam īpaši iepazīties ar izstrādātajiem noteikumiem.
 5. Vingrinājuma izpildes noteikumi
  • Dalībniekam uz stieņa tiks uzlikts pieteikumā norādītais svars, kurš jāuzceļ vienu reizi.
  • Katram sportistam tiek doti 3 piegājieni vingrinājuma izpildei, attiecīgi palielinot svaru veiksmīga izpildījuma gadījumā vai var tikt atstāts nemainīgs neveiksmīga izpildījuma gadījumā;
  • Vingrinājumu izpildīt tikai pēc sekojošām tiesneša komandām: „Sākt!”, „Spiest!”, „Nolikt!”;
  • Dalībnieka kājām pilnībā jāatrodas pie zemes uz pilnas pēdas;
  • Vingrinājuma izpildes laikā aizliegts atraut no zemes kājas un dibenu no spiešanas sola;
  • Spiešana guļus notiek uz paralēlā sola, ieskaitītais piegājiens tiek skaļi paziņotas;
  • Vingrinājuma izpildes laikā nedrīkst saņemt palīdzību no malas;
  • Kustības izpildes viena reize skaitās: sākot no taisnām rokām, stieni nolaižot pieskarties pie krūtīm, apstādinot stieņa kustību un paceļot atpakaļ izejas pozīcijā;
  • Kustības izpildes beigu fāzē abām rokām jābūt vienādā pilnībā iztaisnotā stāvoklī;
  • Sportistiem laicīgi tiek paziņota secība, ierašanās uz vingrinājuma izpildi 30 sek laikā, laicīga neierašanās tiek uzskatīta par nevēlēšanos veikt piegājienu un tiks protokolēts kā izlaists jeb neveiksmīgs;
  • Sacensības sāk sportists, kurš pieteicis mazāko stieņa sākuma svaru un attiecīgi tiek palielināts vai atstāts nemainīgs katram nākamajam dalībniekam;
  • Pēc izdarītā piegājiena pēc iespējas ātrāk pieteikt nākamo svaru, obligāti tas jāizdara ne vēlāk kā līdz esošās plūsmas beigām.
 6. Vērtēšana
  • Dalībnieki sacentīsies sekojošās kategorijās: sievietes un vīrieši;
  • Vīrieši trīs svara kategorijas: -80kg, 80- 93kg un virs 93 kg (Svara kategorijas var tikt apvienotas, ja vienā kategorijā ir mazāk par četriem dalībniekiem);
  • Rezultāti tiek aprēķināti pēc Vilksa formulas ar kuras palīdzību var noskaidrot spēcīgāko sportistu neskatoties uz viņu savstarpējām masas atšķirībām. Tā ir ļoti precīza un reizē arī sarežģīta, tāpēc precīzi ar to var iepazīties adresēs:
  • Sievietes startē vienā svaru kategorijā;
  • Uzvar sportists ar lielāko uzrādīto rezultātu;
  • Ja divi atlēti uzrāda absolūti vienādu rezultātu, augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš summāri savācis lielāku pacelto svaru.
 7. Apbalvošana
  • Sacensībās pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti, ar diplomiem, medaļām un atbalstītāju balvām, trīs labākie sportisti pēc sacensību rezultātiem, katrā norādītajā svara kategorijā vīriešu līdz 80kg, 80-93kg un virs 93kg, sieviešu – viena kategorija;
  • Iespējamas arī kādas pārsteiguma balvas.
 8. Finansēšana
  • Uzrādot Sporta kluba Panatta aktīvu abonementu vai trīs reizes iegādātu vienas reizes apmeklējumu pēdējā mēneša laikā, dalības maksas nav.
 9. Pieteikšanās dalībai un dalībnieku atsaukšana
  • Pieteikties var līdz 2018. gada 24. aprīlim plkst: 22:00 sporta kluba administrācijā vai zvanot uz kluba administrāciju;
  • Nolikums kalpo kā oficiāls ielūgums uz sacensībām.
 10. Īpašie nosacījumi
  • Reģistrēties sacensībām (pie svēršanās) iespējams vienīgi uzrādot personu apliecinošu dokumentu un aktīvu abonementu (skat. 8. punktu);
  • Dalībnieki jaunāki par 18g. bez ārsta vai vecāku atļaujas netiks pielaisti dalībai sacensībās;
  • Katram dalībniekam ir nepieciešama ārsta atļauja startēt sacensībās. Startējot bez tās dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli;
  • Sporta zālē ierasties tikai sporta apavos. Sporta klubā ievērot iekšējās kārtības noteikumus. Neievērošanas gadījumā personāls drīkst lūgt atstāt telpas, bez brīdinājuma.

 

Veiksmīgus startus vēl:

PANATTA LOGO

NOLIKUMS sacensībām svaru stieņa spiešanā guļus UZ REIŽU SKAITU

NOLIKUMS.

2018. gada SK PANATTA sacensībām svaru stieņa spiešanā guļus uz reižu skaitu.

 1. Vieta un laiks
  • Sacensības notiks SK Panatta trenažieru zālē 2018. gada 25.aprīlī (trešdienā), adrese: Rīga, Mūkusalas iela 73, tel: 22822444 (administrācija)
  • 18:15 – 18:45 dalībnieku svēršanās;
  • 18:45 – 18:55 tiesnešu sanāksme;
  • 19:05 sacensību sākums. (spiešana uz reižu skaitu notiek uzreiz aiz sac. spiešanā uz max svaru)
 2. Mērķis un uzdevumi
  • Spēka vingrinājumu popularizācija starp SK Panatta apmeklētājiem;
  • SK Panatta spēcīgāko sportistu noskaidrošana;
  • Gatavošanās un sportistu atlase SK PANATTA komandai Rīgas klubu kausa noslēgumam spiešanā guļus uz reižu skaitu, kurš norisināsies 5.10.18.  SK PANATTA kluba telpās. Rīko Latvijas Pauerliftinga federācija sadarbībā ar SK PANATTA.
 3. Sacensību vadība
  • Sacensības organizē SK Panatta personāls
  • Sacensību direktors: Vilnis Iekļavs
  • Sacensību galvenais tiesnesis: Vitālijs Karatājevs
  • Tiesnešu kolēģija: Kristaps Šnitkus, Aleksandrs Maslovskis, Agris Baltmanis
  • Sacensību galvenais sekretārs: Maira Kalniņa
 4. Sacensību noteikumi
  • Sacensībās piedalās SK Panatta apmeklētāji;
  • Sacensību atklāšanas parādē sportisti iziet sporta formās;
  • Dalībniekiem ir jāstartē elastīgajās īsajās biksēs vai cieši pieguļošos šortos un T – kreklos, kas lejasdaļā iekārtoti šortos, ciešajos sporta apavos
  • Sacensībās aizliegts izmantot specializēto pauerliftinga ekipējumu izņemot roku saites un jostu;
  • SK Panatta sacensību noteikumi var atšķirties no vispārpieņemtajām svaru stieņa spiešanas normām, tādēļ lūdzam īpaši iepazīties ar izstrādātajiem noteikumiem.
 5. Vingrinājuma izpildes noteikumi
  • Dalībniekam uz stieņa tiks uzlikts pieteikumā norādītais svars, kurš ir lielāks vai vienāds ar 80% (50% sievietēm)no sportista paša svaru, piemēram:
   • Sportista svars 100 kg, sākumsvars uz stieņa 80 kg!
  • Dalībnieka kājām pilnībā jāatrodas pie zemes uz pilnas pēdas;
  • Vingrinājuma izpildes laikā aizliegts atraut no zemes kājas un dibenu;
  • Spiešana guļus notiek uz paralēlā sola, ieskaitītais piegājiens tiek skaļi paziņotas;
  • Vingrinājuma izpildes laikā nedrīkst saņemt palīdzību no malas;
  • Kustības izpildes viena reize skaitās: sākot no taisnām rokām, stieni nolaižot pieskarties pie krūtīm, apstādinot stieņa kustību un pacelšanu atpakaļ izejas pozīcijā;
  • Kustības izpildes beigu fāzē abām rokām jābūt vienādā pilnībā iztaisnotā stāvoklī un stienis jānotur nofiksētā stāvoklī ne mazāk kā uz skaitu: viens;
  • Kustības izpildes beigu fāzē abām rokām jābūt vienādā pilnībā iztaisnotā stāvoklī;
  • Vingrinājumu drīkst uzsākt pēc centrālā tiesneša signāla “sākt”, savukārt beigt pēc atlēta ieskatiem vai galvenā tiesneša signāla “nolikt”;
  • Dalībnieki startē pieaugošā personīgā svara secībā.
  • Sportistiem laicīgi tiek paziņota secība, ierašanās uz vingrinājuma izpildi 30 sek laikā, laicīga neierašanās tiek uzskatīta par nevēlēšanos veikt piegājienu un tiks protokolēts kā izlaists jeb neveiksmīgs.
  • Sacensības sāk sportists, kurš pieteicis mazāko stieņa sākuma svaru un attiecīgi tiek palielināts vai atstāts nemainīgs katram nākamajam dalībniekam.
 6. Vērtēšana
  • Dalībnieki sacentīsies sekojošās kategorijās: sievietes un vīrieši:
   • Vīrieši trīs svara kategorijas: -66kg, -83 , -105kg un virs 105 kg (Svara kategorijas var tikt apvienotas, ja vienā kategorijā ir mazāk par četriem dalībniekiem);
   • Dalībniekam uz stieņa tiks uzlikts svēršanās laikā uzrādītais svars – 80% no personīgā svara, (sievietēm puse no personīgā svara) kurš tiks noapaļots līdz apaļiem kilogramiem uz augšu.
 7. Apbalvošana
  • Sacensībās tiks apbalvoti, ar diplomiem, medaļām un atbalstītāju balvām, trīs labākie sportisti pēc sacensību rezultātiem, katrā norādītajā svara kategorijā vīriešu : -66kg, -83, -105kg un virs 105 kg, sieviešu – viena kategorija.
  • Ja dalībniekiem kategorijas ietvaros tiek fiksēts vienāds atkārtojumu skaits, uzvara tiek piešķirta sportistam kurš vingrinājumu ir izpildījis pirmais.
 8. Finansēšana
  • Uzrādot Sporta kluba Panatta aktīvu abonementu vai trīs reizes iegādātu vienas reizes apmeklējumu pēdējā mēneša laikā, dalības maksas nav.
 9. Pieteikšanās dalībai un dalībnieku atsaukšana
  • Pieteikties var līdz 2018. gada 24. aprīļa 22:00 sporta kluba administrācijā vai zvanot uz kluba administrāciju.
  • Nolikums kalpo kā oficiāls ielūgums uz sacensībām.
 10. Īpašie nosacījumi
  • Reģistrēties sacensībām (pie svēršanās) iespējams vienīgi uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  • Dalībnieki jaunāki par 18g. bez ārsta vai vecāku atļaujas netiks pielaisti dalībai sacensības;
  • Katram dalībniekam ir nepieciešama ārsta atļauja startēt sacensībās. Startējot bez tās dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli;
  • Sporta zālē ierasties tikai sporta apavos. Sporta klubā ievērot iekšējās kārtības noteikumus. Neievērošanas gadījumā personāls drīkst lūgt atstāt telpas, bez brīdinājuma.

Veiksmīgus startus vēl: