Iekšējie kārtības noteikumi
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI.

1. Pirmo reizi ierodoties Klubā, Klienta pienākums ir uzrādīt personas apliecinošu dokumentu, aizpildīt veselības aptaujas lapu, norādot patiesu aktuālu informāciju par sevi, savu veselības stāvokli. Klients atļauj Klubam saglabāt informāciju par Klientu, kā arī Klienta personas datus, tajā skaitā personu identificējošus kodus. Klubs apņemas ievērot drošības personas datu aizsardzības likumu.
2. Sporta kluba durvis jums atvērtas katru dienu. Darba laiki izvietoti sporta kluba administrācijā un mājas lapā www.skpanatta.lv. Sporta kluba pakalpojumi Jums pieejami tikai tā darba laikā.
3. Kluba karte ir Jūsu caurlaide uz nodarbībām. Uzrādiet un nododiet to administrācijā.
4. “Sporta klubs PANATTA” kluba karte derīga tikai sporta kluba pakalpojumiem. Kartes derīguma termiņš ir ierobežots. Veicot papildus samaksu 7.99 EUR, kluba karti var apstādināt slimības vai ceļojuma dēļ, iepriekš brīdinot kluba administrāciju. 1 mēneša abonementu, ne vairāk kā 7 dienas. 12 mēnešu abonementu, līguma noteiktajos termiņos.
5. Pirms nodarbībām, apmaiņā pret Jūsu kluba karti, saņemsiet skapīša atslēgu. Gadījumā ja esat pazaudējis kluba karti vai skapīša atslēgu tās atjaunošanas maksu sedzat Jūs. Visus maksājumus veiciet administrācijā. Neskaidros jautājumus, nekavējoties risiniet ar kluba vadītāju.
6. Lūdzam Jūs ievērot tīrību un kārtību sporta kluba telpās. Administratore vai treneris ir tiesīgs neielaist klientu uz nodarbību ielas apavos vai bez sporta apaviem.
7. Lūdzam jūs ievērot vispārīgos un personīgos higiēnas noteikumus, t.sk. sporta klubā ir aizliegts skūties, duša veikt lieko apmatojuma noņemšanu, matu krāsošanu un griešana.
8. Par atsevišķu samaksu pieejami papildus pakalpojumi: dvieļu īre, individuālā nodarbība trenažieru zālē vai boksā zālē, solārijs, masāža, sporta uztura un dzērienu tirdzniecība.
9. Grupu nodarbības notiek pēc iepriekš sastādīta grafika. Kluba administrācija saglabā tiesības veikt izmaiņas nodarbību grafikā. Sekojiet paziņojumiem par izmaiņām www.skpanatta.lv. Abonementā vai 1x apmeklējumā iekļaujas: vienā apmeklējuma reizē var apmeklēt vienu grupu nodarbību.
10. Papildus apmeklējot grupu nodarbību samaksa 2.99 EUR, samaksu veikt pirms nodarbības sporta klubā administrācijā.
11. Ja klients nav ievērojis iekšējās kārtības noteikumu punktu Nr.10, tad administrācija ir tiesīga ieturēt no klienta atlīdzību 4.99 EUR.
12. Uz grupu nodarbībām, uz kurām iepriekš jāpierakstās, pierakstīties sporta klubā administrācijā vai zvanīt uz administrāciju kontakttālruni, kas norādīts mājas lapā. Pierakstoties jāraksta vārds un kluba kartes nr. vai jūsu mobilais kontakttālrunis. Ja uz nodarbību nevar ierasties, obligāti atrakstīt savu rezervēto vietu, zvanot uz kluba administrāciju. Ja trīs stundas iepriekš pirms nodarbības nepaziņojiet, ka nevarat ierasties, tad nākamajā apmeklējuma reizē administrācija ir tiesīga ieturēt no klienta atlīdzību 2.99 EUR.
13. Paņemtais inventārs jānoliek tam speciāli paredzētajās vietās. Par inventāru bojāšanu, Jūs nesat materiālo atbildību, atlīdzības samaksu nosaka sporta kluba vadītāja.
14. Apmeklētājiem nav ļauts vadīt savus personālos treniņus.
15. Kluba pasākuma laikā treniņu zona un nodarbību grafiks var būt ierobežots.
16. Filmēšana un fotografēšana kluba telpās ir aizliegta.
17. Sporta klubs no cigarešu dūmiem brīva zona. Atrašanās alkohola, narkotisko vielu reibuma stāvoklī klubā ir aizliegts. Šajos gadījumos administrācija ir tiesīga liegt Jums izmantot kluba pakalpojumus.
18. Neatstājiet skapīša durvīs atslēgas un savas personīgās mantas bez uzraudzības. Kluba administrācija neatbild par mantām, kas atstātas bez uzraudzības!
19. Klubs neatbild par līdzi paņemtajiem bērniem un bez uzraudzības atstātajiem bērniem. Treneriem ir tiesības lūgt jums nepiedalīties nodarbībā, ja līdzpaņemtais bērns traucē nodarbības, apdraudot savu vai vingrotāju drošību. Skat. Pielikums Nr.1
20. Klubā ir atļauts patstāvīgi trenēties no 18 gadu vecuma, bērniem līdz 18 gadu vecumam nepieciešama ārsta zīme.
21. Kluba administrācija neatbild par veselības traucējumiem, kas radušies Jums pārkāpjot trenera ieteikumus, tāpat par hronisku slimību izraisītām komplikācijām. Par sāpēm, diskomforta sajūtu, galvas reiboņiem, traumām treniņu laikā nekavējoties ziņot trenerim vai administratoram, kuri Jums sniegs pirmo medicīnisko palīdzību.
22. Ieteikumus vai pretenzijas lūdzams izteikt personīgi vai rakstiski info@sportaklubspanatta.lv
23. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā sporta kluba administrācija ir tiesīga lūgt Jūs atstāt kluba telpas, apstādināt abonementa darbību vai nepagarināt to.
24. Ar aktīvu sporta kluba PANATTA abonementu, apmeklējot citu sporta klubu PANATTA, papildus samaksa 2.99 EUR (cenā iekļaujas trenažieru zāles vai funkcionālā zāles apmeklējums, viena grupu nodarbība dienā).
25. “Sporta Klubs PANATTA” telpās tiek veikta video novērošana.
26. Kluba administrācija patur tiesības liegt Jums apmeklēt “Sporta klubu PANATTA”, nesniedzot par to sīkākus paskaidrojumus.
27. Iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši visiem kluba klientiem!

Novēlam Jums sportiskus sasniegumus un patīkamu atpūtu!

Paplašināts iekšējās kārtības noteikumu izklāsts vecākiem ar bērniem.

Vārds, uzvārds________________ __________ vecums___________
Tel. _______________
Kluba kartes numurs_____________________

1. Klubs neatbild par līdzi paņemtajiem bērniem un bez uzraudzības atstātajiem bērniem. Treneriem ir tiesības lūgt jums nepiedalīties nodarbībā, ja līdzpaņemtais bērns traucē nodarbības, apdraudot savu vai vingrotāju drošību.

2. Kluba administrācija neatbild par veselības traucējumiem, kas radušies Jums pārkāpjot trenera ieteikumus, tāpat par hronisku slimību izraisītām komplikācijām. Par sāpēm, diskomforta sajūtu, galvas reiboņiem, traumām treniņu laikā nekavējoties ziņot trenerim vai administratoram, kuri Jums sniegs pirmo medicīnisko palīdzību.

3. Jums iestājas atbildība par līdzpaņemtajiem bērniem arī gadījumos, ja:

` bērns nav iepazīstināts ar iekšējiem kārības noteikumiem;
` tiek bojāts sporta kluba inventārs;
` bērns atstāts bez uzraudzības;
` notiek negadījums saskarsmē ar kādu citu sporta zāles apmeklētāju vai inventāru;
` notiek negadījums neuzmanības dēļ vai sabojāta inventāra dēļ.