IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI,
apmeklējot grupu nodarbības.*
Aizpildot Veselības lapu, pirmajā apmeklējuma reizē, Jūs esat parakstījies,
ka izpildiet šos punktus.
Paldies, ka IEVĒRO!
1. Grupu nodarbības notiek pēc iepriekš sastādīta grafika. Kluba administrācija saglabā tiesības veikt izmaiņas nodarbību grafikā. Sekojiet paziņojumiem par izmaiņām www.skpanatta.lv. Abonementā vai 1 x apmeklējumā iekļaujas: vienā apmeklējuma reizē var apmeklēt vienu grupu nodarbību.
2. Papildus apmeklējot grupu nodarbību samaksa 2.99 EUR, samaksu veikt pirms nodarbības sporta klubā administrācijā.
3. Ja klients nav ievērojis iekšējās kārtības noteikumu punktu Nr.2, tad administrācija ir tiesīga ieturēt no klienta atlīdzību 4.99 EUR.
4. Uz grupu nodarbībām, uz kurām iepriekš jāpierakstās, pierakstīties sporta klubā administrācijā vai zvanīt uz administrāciju kontakttālruni, kas norādīts mājas lapā. Pierakstoties jāraksta vārds un kluba kartes nr. vai jūsu mobilais kontakttālrunis. Ja uz nodarbību nevar ierasties, obligāti atrakstīt savu rezervēto vietu, zvanot uz kluba administrāciju. Ja trīs stundas iepriekš pirms nodarbības nepaziņojiet, ka nevarat ierasties, tad nākamajā apmeklējuma reizē administrācija ir tiesīga ieturēt no klienta atlīdzību 2.99 EUR.

Ikreiz, apmeklējot grupu nodarbību, piesaki savu izvēlēto nodarbību administrācijā, mēs būsim ļoti pateicīgi! PALDIES!

Novēlam Jums sportiskus sasniegumus un patīkamu atpūtu!